Rien Prins advies bv

Renovatie woningen v.d. Waalsstraat Utrecht

2014 – heden

Ontwerp: KAW architecten in Rotterdam

hoekwoningkopwoning402B hof

(foto’s van website KAW Architecten)

De woningbouwvereniging Bo-Ex is voortdurend bezig met haar huisvestingsvraag. Een van de manieren om hieraan een bijdrage te leveren is levensduurverlenging van haar woningen. Dit kan door middel van groot onderhoud of renovatie. De woningen aan de van de Waalstraat en de Humboldtstraat (complex 402B) uit het begin van de twintigste eeuw in Utrecht worden gerenoveerd om het complex weer up-to-date te maken met een energielabel B.

Voor de 9 woningen in het hofje en de 26 beneden bovenwoningen met een karakteristieke architectuur is in samenspraak met de corporatie en de bewoners gezocht naar een perspectiefvol tweede leven. Uitgangspunt voor de renovatie is het, waar nodig herstellen en vernieuwen van het bestaande plus het verhogen van het algehele comfort. Dit gebeurt door het aanbrengen van geluid- en warmteisolatie, plus het verbeteren van verwarming en ventilatie.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de bouwkostenramingen en adviseer ik de opdrachtgever en het bouwteam met kostenmanagement vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de aanbesteding van het project.