Rien Prins advies bv

Renovatie 24 woningen Jan van der Doemstraat voor BO-EX in Utrecht.

2010 tot 2012

Ontwerp: Han van Zwieten Architecten.

doemstraat-2

doemstraat-1

doemstraat-1930

(foto’s Han van Zwieten en diverse andere websites)

De woningbouwvereniging Bo-Ex is voortdurend bezig met haar huisvestingsvraag. Een van de manieren om hieraan een bijdrage te leveren is levensduurverlenging van haar woningen. Dit kan door middel van groot onderhoud of renovatie. De Jan van den Doemstraat (complex 402) met woningen uit het begin van de twintigste eeuw in Utrecht wordt gerenoveerd om het complex weer up-to-date te maken met een energielabel B.

Voor de 24 portieketagewoningen met een karakteristieke architectuur is in samenspraak met de opdrachtgevers en de bewoners gezocht naar een perspectiefvol tweede leven. Uitgangspunt voor de renovatie is het, waar nodig herstellen en vernieuwen van het bestaande plus het verhogen van het algehele comfort. Dit gebeurt door het aanbrengen van geluid- en warmteisolatie, plus het verbeteren van verwarming en ventilatie.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de bouwkostenramingen en adviseer ik de opdrachtgever en het bouwteam met kostenmanagement vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de aanbesteding van het project. Daarbij heb ik nauw overleg gehad met de aannemer in bouwteam ten behoeve van de prijsvorming.