Rien Prins advies bv

Renovatie Vuurtorens op Terschelling en Schiermonnikoog.

2012

Noordertoren-1

noordertoren-2

noordertoren-3

brandaris-1

Brandaris-3

(foto’s Rijkswaterstaat en diverse andere websites)

Om voor de toekomst scheepsvaartbegeleiding te optimaliseren wordt in opdracht van Rijkswaterstaat de renovatie van de Noordertoren op Schiermonnikoog uitgevoerd. Het grootschalige onderhoud bestaat uit onder andere het op orde brengen van de brandveiligheid en vluchtmogelijkheid. Aanpassen van de bedieningsruimte met nieuwe desks en het vervangen van het klimaat beheersingssysteem.

Royal HaskoningDHV levert adviesdiensten bij dit project op het gebied van projectmanagement.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de kostenramingen bij de bestek fase.