Rien Prins advies bv

Nieuwbouw woonzorg complex Transwijk voor SHBU / BO-EX in Utrecht

2005 – 2012

Ontwerp: Feekes en Colijn architecten

Transwijk-2

transwijk-3

(foto’s Feekes en Colijn en diverse andere websites)

Het woonzorg complex Transwijk wordt ontwikkeld door woningcorporatie Bo-Ex ten behoeve van zorgverlener SHBU. SHBU zal een deel van de appartementen huren voor cliënten met een zorgbehoefte en zal voor de voorzieningen zorgen.

Bo-Ex gaat een deel van de appartementen zelf verhuren en verkopen. In deze huur- en koopappartementen kan, als dat nodig is, ook zorg verleend worden. Bij het ontwerp wordt daarmee rekening gehouden; zo worden de woningen voorzien van diverse domoticavoorzieningen om op de toekomst voorbereid te zijn. Door deze samenwerking kan een hogere woonkwaliteit waargemaakt worden dan op grond van de rijkssubsidies mogelijk is.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de bouwkostenramingen en adviseer ik de opdrachtgever en het ontwerpteam met kostenmanagement vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de aanbesteding van het project. Tijdens de uitvoering heb ik de meer- en minderwerk declaraties gecontroleerd.