Rien Prins advies bv

Nieuwbouw Dak- en Thuislozenopvang voor Kesslerstichting in Den Haag

2009 tot 2011

Ontwerp: Soeters van Eldonck

kessler-3

kessler-1

kessler-2

Kessler-4

(foto’s websites Soeters van Eldonck, gemeente Den Haag, en diverse andere)

De Kesslerstichting was gehuisvest in een verouderd gebouw aan De La Reyweg in de wijk Transvaal in Den Haag, op de zelfde plek als waar de nieuwbouw is gepland. De gemeente Den Haag bouwt voor de Kesslerstichting een nieuw opvanghuis voor dak- en thuislozen met een totaal bruto oppervlak groot ca 7.700 m2. In dit gebouw kan men op vier verschillende zorgniveaus tijdelijke huisvesting bieden zoals passantenopvang, beschermd wonen en zorgwonen.

Voor dit project ben ik verantwoordelijk voor de bouwkostenramingen en adviseer ik de opdrachtgever en het ontwerpteam met kostenmanagement vanaf het voorlopig ontwerp tot aan de aanbesteding van het project.