Rien Prins advies bv

Bouwkosten / Investeringskosten

Hoe wordt mijn project een succes?
Als opdrachtgever/project manager vindt u het heel belangrijk dat uw bouwproject een succes wordt. Vandaar dat u de beste architecten, constructeurs en andere adviseurs selecteert om uw wensen vorm te geven. U vindt het ook heel belangrijk dat u precies weet wat de financiële consequenties zijn van dat mooie ontwerp wat u door de architect voorgeschoteld krijgt. Samen met u vertaal ik vooraf uw wensen naar een goed onderbouwd budget. Met dat budget, passend bij uw wensen, kan uw architect op een efficiënte wijze uw project ontwerpen.

Toets

Kan ik dat mooie ontwerp wel betalen?
Wanneer een ontwerpfase is afgerond is het van belang te toetsen of budget en ontwerp nog steeds op elkaar aansluiten. Ik stel een goed onderbouwde en marktconforme kostenraming op bij het ontwerp. Als die raming (nog) niet aansluit bij uw budget dan is vanuit mijn raming eenvoudig aan te geven welke onderdelen in het ontwerp moeten worden bijgestuurd.

Kostenmanagement

Wordt de constructie van mijn gebouw niet te duur met dit ontwerp?
De uitwerking van een ontwerp binnen het gestelde budget kan een complex proces zijn. Het is daarbij belangrijk dat alle adviseurs hun expertise zo goed mogelijk kunnen inzetten in het belang van het ontwerp en budget van de opdrachtgever. Steeds meer projecten worden in een Bouwwerk Informatie Model (BIM) gemodelleerd. Daarin communiceren alle ontwerpteamleden optimaal met elkaar en dit model genereert heldere en accurate informatie die onder andere wordt gebruikt bij het opstellen van de kostenramingen. De software die ik gebruik communiceert optimaal met een BIM model. Mijn kostenramingen hebben daarmee een duidelijke meerwaarde voor uw project.

Als uw project niet met BIM wordt gemodelleerd, communiceer ikzelf direct met het ontwerpteam over de voortgang van het ontwerp en rapporteer regelmatig aan u en het ontwerpteam over de actuele stand van de kosten bij het ontwerp. De kostenraming en de actuele stand is daarmee een belangrijk onderdeel van het ontwerp geworden waarmee u als opdrachtgever/projectmanager het budget kunt bewaken.

Aanbesteden

De aannemer heeft een aanbieding gemaakt voor mijn gebouw. Wat nu?
Uw ontwerpteam heeft haar werk afgerond en een bouwbedrijf heeft een aanbieding met kostenopgave voor uw project opgesteld. Ik zal deze aanbieding met kostenopgave voor u beoordelen op compleetheid en kwaliteit. Wanneer deze aanbieding niet direct aansluit op de gestelde kwaliteit en het budget, zal ik in gesprekken met het bouwbedrijf naar de juiste oplossingen zoeken zodat u als opdrachtgever uiteindelijk de contracten kunt afsluiten.

Investeringskosten of exploitatiekosten

Wat kost mijn gebouw als ik het verhuur of er zelf in ga wonen en/of werken?
Als eigenaar/gebruiker wilt u weten wat de jaarlijkse kosten zullen zijn van uw gebouw of verbouwing in de komende 30 (of meer) jaren. Ik stel een exploitatiekostenbegroting voor u op waarin u precies kunt zien wat u jaarlijks aan de financiering van uw project, de reserveringen, onderhoud, beheer, verzekeringen, belastingen, energiekosten en dergelijke kwijt bent. Een goedkope oplossing voor een onderhoudsgevoelig onderdeel in een gebouw kan de kosten tijdens de gebruiksfase behoorlijk laten oplopen. Ik zal met een zogenaamde Total Cost of Ownership (TCO) onderzoek aantonen dat een, wat duurder in aanschaf, maar minder onderhoudsgevoelig materiaal uiteindelijk toch goedkoper kan zijn voor de opdrachtgever/eigenaar van het gebouw.